Golongan Muqorrobin

5.4.69.
Juz:5, Surah 4, Ayat 69:

Orang yang taat kepada Alalh dan Rasul, ialah mereka yang mengerjakan suruhan Nya dan meninggalakan larangan Nya. Allah menjanjikan pada hari kiamat kelak, mereka akan dibangkitkan kemudian dihimpunkan bersama dengan hamba Allah yang telah menikmati kurnia Nya dari kalangan muqorrobin dan berkedudukan yang paling tinggi disisi Allah.

Adapaun golongan muqorrobin itu terdiri dari 4 golongan,

  1. Para Nabi.
  2. Para Siddiqin.
  3. Mati syahid.
  4. Beramal Soleh.

Adapun orang yang “mati syahid” itu ialah golongan mereka yang berjuang untuk menegakan Islam dimedan perang dan melindungi orang-orang mukmin dari mala petaka ganguan dari musuh-musuh Allah.

Adapun mereka yang mati seperti berikut adalah mereka itu dari kalangan munafik;

  1. Membunuh diri dengan memasang bom pada badan mereka dan meletupkan diri dikhalayak ramai itu adalah mereka dari golongan yang akan mendapat laknat Allah dan tempat mereka itu adalah neraka jahanam yang seburuk-buruk tempat seksaan untuk mereka.
  2. Mereka bersubahat dengan munafik untuk menghancur negera mereka dan membunuh orang-orang Islam.
  3. Mereka yang membunuh keluarganya dan orang-orang Islam dan memusnahkan negara mereka sendiri.

 

[Previous] [Next]

 

 

.

 

Advertisements